info@fbh.com.tr
Kategori :Eitimler
23.11.2015

Bölüm1:Wireshark ile Sald覺r覺lar覺n Analiz Edilmesi

23.11.2015

Teknolojinin gelimesiyle birlikte mobil cihazlar覺n ta覺d覺klar覺 veri miktar覺 ve çeidi artm覺 ve art覺k bu cihazlar neredeyse her tür veri (doküman, fotoraf, video vs.) ta覺yabilen küçük bilgisayarlara dönümülerdir. Özellikle ...

23.11.2015

Linux ve Mac iletim sistemleri Windows kadar yayg覺n olarak kullan覺lmamaktad覺rlar. Fakat daha kararl覺 çal覺malar覺 ve maliyet aç覺s覺ndan uygun olmalar覺 (özellikle linux) nedeniyle tercih edilmektedirler. Dolay覺s覺yla her zamaniçin adli biliim alan覺nda çal覺an ...

23.11.2015

Bilindii gibi Windows en yayg覺n olarak kullan覺lan iletim sistemidir. Dolay覺s覺yla adli biliim alan覺nda çal覺acak profesyonellerin kar覺lar覺na en fazla ç覺kacak olan iletim sistemi de Windows olacakt覺r. Bu nedenle adli biliim alan覺nda çal覺acak uzmanlar覺n ...

Son Eklenenler
Kategoriler
FBH Forensics © 2015
襤LET襤襤M