info@fbh.com.tr
23.11.2015

Bilgisayar alar覺nda kullan覺lan network cihazlar覺n覺n gerçekleen olaylar hakk覺nda kay覺t tutma özellikleri bulunmaktad覺r. Tutulan bu kay覺tlar network üzerinde güvenlik olaylar覺n覺n tespit edilmesi ve gereken önlemlerin al覺nmas覺 konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Tutulmakta olan bu kay覺tlar覺n incelenmesi ilemi log analizi olarak adland覺r覺lmaktad覺r.

Sisteme erimeye çal覺an kiilerin adres bilgileri log analizi sayesinde tespit edilebilmekte. Ayr覺ca sistemde yer alan kullan覺c覺lar覺n yapt覺klar覺 ilemler (eriilen dosyalar, ziyaret edilen websiteleri, al覺nan ç覺kt覺lar vs.) de takip edilebilmektedir.

襤lgili Bal覺klar
Son Eklenenler
Kategoriler
FBH Forensics © 2015
襤LET襤襤M