info@fbh.com.tr
23.11.2015

Linux ve Mac iletim sistemleri Windows kadar yayg覺n olarak kullan覺lmamaktad覺rlar. Fakat daha kararl覺 çal覺malar覺 ve maliyet aç覺s覺ndan uygun olmalar覺 (özellikle linux) nedeniyle tercih edilmektedirler. Dolay覺s覺yla her zamaniçin adli biliim alan覺nda çal覺an uzmanlar覺n kar覺lar覺na ç覺kma ihtimali olan iletim sistemleridir.

Bu eitimimizde kat覺l覺mc覺lar覺n Linux ve Mac sistemler hakk覺nda ve bu sistemlerde adli incelemelerin nas覺l yap覺lmas覺 gerektii hakk覺nda genel bilgi sahibi olmalar覺n覺 amaçlanmaktad覺r. Ayr覺ca, delil içermesi olas覺 dosya ve klasörlerin nerelerde bulunabileceini, adli inceleme esnas覺nda kar覺la覺lmas覺 muhtemel sorunlar ve çözümleri, Linux ve Mac dosya sistemleri eitim s覺ras覺nda ele al覺nacak konulara örnek olarak verilebilir.

Eitim 襤çerii

襤lk Müdahale ve Olay Yeri 襤nceleme

襤nceleme Süreci

Arat覺rma Teknikleri

Olay覺 Çözümleme Süreci

PICL Genel Kurallar

Veri Analizi

Analiz Süreci

Bilgisayar Temel Esaslar覺

Hard Disk Yap覺s覺

Hard Diskten Veri Elde Etme

Volume Analizi

Sektör Adresleme

PC Tabanl覺 Partition'lar

Apple Partition'lar覺

Harici Bellekler

BSD Partition Sistemi

Net BSD ve Open BSD

Boot Code

Veri Yap覺s覺

Partition Türleri

Sun Solaris Slices

Sparc Veri Yap覺s覺

i386 üzerinde Sun Solaris

i386 Veri Yap覺s覺

Sun i386 Veri Yap覺s覺

GBT Partition'lar覺

GPT Header

GPT Partition Table Entries 128 Byte

Veri Yap覺lar覺

RAID Sistemler

Disk Spanning

Macintosh Dosya Sistemi

Macintosh 襤letim Sistemleri

Data Dosyalar覺

Application Files (.app files)

Paket Kavram覺 - iWork

MAN Pages

Bonjour

FileVault

Spotlight

Mac üzerinde Microsoft Windows

UNIX ve FreeBSD System

Disk Arbitration

Target Disk Mode

Target Disk Mode Prosedürü

Macintosh Boot Process

Startup Manager

Boot EFI Utilities

Live CD'den Macintosh'u Boot Etme

DMG Image Dosyalar覺

Journaling

FileVault Preference Pane

Plist File

Sparseimage ve Kullan覺c覺 Home Dizini

Disk Utility and DMG Files

DMG vs. sparseimage

Spotlight

Home Dizini Yap覺s覺

Library Klasörü

Uygulamalar

Mac ve 襤lgili Deliller

Safari, ve Dier Web Browser'lar

iChat, ve Anl覺k Mesajlama Uygulamalar覺

Mac OS X Log Dosyalar覺

Mac OS X "plist" Dosyalar覺

Uyku ve Güvenli Uyku

Brute Force Sözlük Dosyas覺 Oluturma

Kullan覺l覺 Artifact'ler ve Komutlar

MAC OS X Dosya Sistemi

User Veri Gurubu

Local Veri Gurubu

Network Veri Gurubu

System Veri Gurubu

BSD 襤zinler & Yetkiler

 
襤lgili Bal覺klar
Son Eklenenler
Kategoriler
FBH Forensics © 2015
襤LET襤襤M